راپور اصناف به اساس صنف

جستجو
گروپ:
صنف تشبث:
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس صنف
صنفتعداد اصناف
آسیاب برقی و دیزلی 50
آیسکریم فروشی ها و آب میوه فروشی ها 399
ادویه فروشی 2186
انواع فارم ها 22
بانک ها ی خصوصی 24
پاپوش فروشی 104
پارک فروش وکرایه وسایط ساختمانی 1
پارک تفریحی تحنیکی بازی ها 5
پارک تفریحی خصوصی 3
پارکینگ وسایط 289
پمپ استیشن 120
پولی کلینیک های خصوصی 599
تلویزیون های شخصی 3
چاپ و انتشار (مطبعه) 247
چاه کن (برمه ئی و کوبه ئی) 61
چوب دستک فروشی 151
چوب سوخت، بوره اره و ذغال فروشی در ساحه بازو یا دکان 739
حمام و سقابه 426
حوض ها و حمام سونا 19
خبازی ها 2205
خدمات محاسبوی و بیلانس سازی 5
خدمات معاون داکتر 16
دستگاه تولید انرژی برق و گاز 1
دستگاه تولید ی کوچک نان 2
دستگاه جالی بافی 31
دستگاه خشکه شویی 49
دفاتر ارایه خدمات حقوقی و دارالوکاله 176
دفاتر دارالرتجمه و دارالمشوره 35
دفاتر عرضه خدمات مهندسی و انجینیری 21
دکان آرایشگاه 1069
دکان ابزار دستی وتخنیکی 60
دکان ادویه یونانی/ عطاری 547
دکان انواع پاپوش فروشی 1881
دکان انواع وسایل آشپزخانه 110
دکان بته و تانته جواری فروشی 1
دکان بدگری (داش نخود و جلغوزه) 9
دکان برقی و ویرنگ کار 341
دکان بزازی 3751
دکان بطری چارچی 57
دکان بقالی 210
دکان بمبه اب فروشی 58
دکان بوت سازی 68
دکان بوجی و کارتن فروشی 101
دکان بوریا، نی و جاروب فروشی 43
دکان بکس، بیک و دستکول فروشی 218
دکان پخته فروشی 136
دکان پنچر مینی و بایسکل سازی 998
دکان پوست فروشی 27
دکان پوستین دوزی 11
دکان پیاز و کچالو فروشی 333
دکان تار و دکمه فروشی 273
دکان تایر فروشی 460
دکان چادری فروشی 37
دکان چاقو سازی و چاقو فروشی 21
دکان چای، شکر، گر و صابون فروشی 281
دکان چوب ؛ چهار تراش و تخته وفارمیکا فروشی 457
دکان حلافی 361
دکان حلبی سازی 911
دکان حلیم پزی 9
دکان حکاکی 34
دکان خوراکه فروشی 13840
دکان خورده فروشی 1219
دکان خیاطی 4746
دکان خیاطی وتکه فروشی 945
دکان خیمه و ترپال فروشی 37
دکان دستگاه ماشین پخته (ندافی) 85
دکان رفو گیری قالین و گلیم 15
دکان رنگ ریز 5
دکان رنگ فروشی 553
دکان رنگمالی 434
دکان ریخته گری و گلیت سازی 43
دکان زرگر و ترمیم زیورات 315
دکان ساعت سازی 9
دکان ساعت فروشی 111
دکان سامان آلات بازی اطفال 141
دکان سامان برق فروشی 1015
دکان سگرت فروشی 8
دکان سلاخی 23
دکان سلمانی 2210
دکان سماوار 158
دکان سنگ تراش 17
دکان سیت دوزی موتر 108
دکان شیرینی فروشی 148
دکان شیشه فروشی تعمیرات 385
دکان ظروف کرایی 698
دکان عکاسی و فلمبرداری 554
دکان عینک فروشی و عینک سازی 106
دکان غذا آماده (ماهی و جلیبی فروشی، برگر، منتو، سمبوسه، چپلی کباب) 1550
دکان فر وش شیشه موتر 56
دکان فرش و قالین فروشی 718
دکان فروش آهن باب کهنه 992
دکان فروش ارزن، گال و دانه مرغ و تخمیانه 36
دکان فروش استخوان و نان قاق 21
دکان فروش انواع پرزه جات موتر 2635
دکان فروش انواع مواد کیمیاوی 22
دکان فروش باطری روغنیات (قبیل تیل، موبلایل، گریس، سیاآیل و غیره) 1892
دکان فروش بایسکل، ماشین خیاطی، گیس، اشتوپ ؛ ترازو 201
دکان فروش پرنده گان 211
دکان فروش چرم و مواد خام بوت 29
دکان فروش حبوبات 211
دکان فروش دول و ریسمان رابری وتاری 102
دکان فروش رنگ وتارقالین وگلم 40
دکان فروش روغن نباتی 36
دکان فروش سبزیجات 995
دکان فروش قرطاسیه باب 644
دکان فروش گوشت مرغ ، ماهی و انواع کنسرو 423
دکان فروش ماشین آلات زراعتی 34
دکان فروش موتر سایکل، ریکشاه و پرزه جات آن 175
دکان فروش میوه تازه 891
دکان فروش وسایل و سامان آلات گاز 173
دکان فروش وسایل واافسارمواشی 7
دکان فروش کله و پاچه 5
دکان فروش کمپیوتر، پرزه جات آن و وسایل دفتری 320
دکان فلز کاری و ولدینگ کاری 2242
دکان قصابی 1457
دکان قفل و کلید سازی 92
دکان قنادی و کلچه پزی و بیسکیت سازی 298
دکان گادی سازی 6
دکان گاز فروشی 589
دکان لبنیات فروشی 592
دکان لحاف، دوشک و کمپل فروشی 278
دکان لوحه نویسی و خطاطی 73
دکان لیلامی فروشی 2224
دکان ماشین آلات برقی 769
دکان مراکز تیلفون (PCO) 26
دکان مربا و ترشی فروشی 20
دکان مسگری 63
دکان موبایل فروشی و پرزه جات آن 2477
دکان موبل سازی 61
دکان موچی و پینه دوزی 42
دکان میوه خشک فروشی 520
دکان نجاری 1856
دکان نصوار فروشی 40
دکان نقاش و مجسمه ساز 26
دکان نل دوانی 415
دکان نمد و سطرنجی بافی 6
دکان نمک فروشی 15
دکان نهال و گل فروشی 14
دکان های طلا و جواهرات، سنگ های قیمتی و اشیای انتیک 676
دکان های فروش سیخ گول و آهن آلات 290
دکان های فروش صنایع دستی 409
دکان های فروش کلکین، دروازه، پنجره های المونیمی،PVC 235
دکان های لباس فروشی 6236
دکان وسایل آرایش، سیمساری، عطریات و بنجاره فروشی 2404
دکان وسایل و تجهیزات شکار 43
دکان وسایل و ظروف پلاستیکی 538
دکان کاغذ پران فروشی 67
دکان کاه، رشقه و شبدر فروشی 18
دکان کتاب فروشی 291
دکان کلا دوزی و کلا فروشی 6
دکان کلالی و تنور سازی 30
دکان کله پزی 18
دکان کنجاره فروشی 10
دیکوریشن خانه 97
دیکوریشن عراده جات 253
رستورانت هائیکه بدون مهمان خانه هستند 883
رستورانت هائیکه دارای مهمان خانه هستند 100
رهنمایی معاملات 1881
روزنامه ها، جراید و مجلات 5
روی پاک و جان پاک فروشی 53
سایر محلات صرف غذا که در کته گوری های بالا شامل نیستند 177
ستدیوهای ثبت اواز وفلم 32
سرایدار 112
شبکه های رادیوئی 2
شبکه های کیبلی 16
شرکت ارایه خدمات امنیتی 8
شرکت عرضه خدمات صفائی (پاک کاری) 8
شرکت مشوره های علمی و تخنیکی 620
شرکت های آب رسانی خصوصی 18
شرکت های ارایه خدمات تخنیکی 40
شرکت های تبلیغات و اعلانات 72
شرکت های تجارتی صادراتی و وارداتی 196
شرکت های ترانسپورت هوائی 96
شرکت های ترانسپورتی زمینی 17
شرکت های توریستی و سیاحتی 99
شرکت های ساختمانی 28
شرکت های فلمسازی 56
شرکت های لوژیستیکی 74
شرکت های مخابراتی 40
شرکت های نصب و مونتاژ 5
شفاخانه های خصوصی 141
صرافی 56
فابریکات بیشتر از (100 تا 500) کارکنان داشته باشند 3
فابریکات بیشتر از (50 تا 100) کارکنان داشته باشد 8
فابریکات کارکنان آن کمتر از (50) باشند 169
فابریکات بیشتر از (500) کارکنان را استخدام کرده باشند 40
فارم زنبور داری 4
فروشگاه انواع مبل و فرنیچر 345
فروشگاه دیکوریشن آشپزخانه 46
فروشگاه سامان آلات تشناب 541
فروشگاه سنگ مرمر 244
فروشگاه ظروف (چینی باب، نکل باب و امثال آن) 793
فروشگاه مواد ساختمانی (سمنت خشت، چونه، گچ) 1013
فروشگاه مواد ساختمانی سرک سازی 75
فروشگاه های بزرگ (سوپر مارکیت ها) 534
فروشگاه های بزرگ چند منزله 58
فروشگاه وسایل سپورتی 191
فروشگاه وسایل و تجهیزات طبی 15
فوتوکاپی و خدمات کمپیوتری 633
قالین شویی 44
قرضه دهنده گان 13
گروه های هنری 156
گل فروشی و گل سازی 438
گیست هاوس ها 8
لابراتوار های طبی عصری 97
لابراتوارهای طبی عادی 321
ماشین اره کشی چوب 59
ماشین روغن کشی (جواز خانه) 3
ماشین های چاپ سرمیزی (چاپ اوراق تبلیغاتی) 56
مال گدام های تمام مواد و اموال تجارتی 10628
محل فروش چک و بلوک سمنتی 78
محل کانتینر فروشی 14
مراکز (کرایه دهی موتر و بس) 35
مراکز ذخیره تیل 15
مراکز ذخیره گاز 4
معاینه خانه داکتر 2231
موتر شوئی عادی 186
موتر شویی عصری 67
موتر فروشی 310
موسسات تحصیلات عالی و پوهنتون های خصوصی 82
موسسات تعلیمات نیمه عالی خصوصی 99
مکاتب خصوصی 370
نمایندگی خشکه شوی 42
نماینده گی بانک ها 260
نماینده گی تکت فروشی مسافرت هوائی 312
نماینده گی های تکت فروشی مسافرت زمینی 190
نماینده گی های شرکت های مخابراتی 168
نماینده گی های شرکت های وارداتی تمام انواع اجناس 201
هوتل سه ستاره و بالاتر از آن 7
هوتل های لوکس 27
ورکشاپ ترمیم موتور سایکل، ریکشاه و جنراتور 492
ورکشاپ ترمیم وسایل برقی 879
ورکشاپ ها از (10 تا 20) کارمند را استخدام نموده باشند 22
ورکشاپ ها از (20 تا 50) کارمند را استخدام نموده باشند 12
ورکشاپ ها از (3 تا 10) کارمند را استخدام نموده باشند 862
ورکشاپ ها از (50 تا 100) کارکنان را استخدام نموده باشند 3
ورکشاپ ها بیشتر از (100) کارکنان را استخدام نموده باشند 4
ورکشاپ ها کمتر از (3) کارمند را استخدام نموده باشند 5646
ویدیو گیم و بلیارد و انترنت کلپ ها 465
کاشی و سرامیک فروشی 234
کاغذ دیواری فروشی 42
کست و CD فروشی 276
کشتارگاه مرغ 25
کشتارگاه مواشی 6
کلپ ها و باشگاه های سپورتی 507
کلوپ های عروسی / سالون های برگذاری محافل 95
کودکستان های خصوصی 35
کورس های آموزشی 738
مجموع123,442