راپور اصناف به اساس صنف

جستجو
گروپ:
صنف تشبث:
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس صنف
صنفتعداد اصناف
آسیاب برقی و دیزلی 55
آیسکریم فروشی ها و آب میوه فروشی ها 434
ادویه فروشی 2225
انواع فارم ها 20
بانک ها ی خصوصی 23
پاپوش فروشی 202
پارک فروش وکرایه وسایط ساختمانی 1
پارک تفریحی تحنیکی بازی ها 5
پارک تفریحی خصوصی 5
پارکینگ وسایط 292
پمپ استیشن 146
پولی کلینیک های خصوصی 576
تلویزیون های شخصی 4
چاپ و انتشار (مطبعه) 244
چاه کن (برمه ئی و کوبه ئی) 62
چوب دستک فروشی 167
چوب سوخت، بوره اره و ذغال فروشی در ساحه بازو یا دکان 775
حمام و سقابه 462
حوض ها و حمام سونا 21
خبازی ها 2330
خدمات محاسبوی و بیلانس سازی 4
خدمات معاون داکتر 13
دستگاه تولید ی کوچک نان 4
دستگاه جالی بافی 36
دستگاه خشکه شویی 50
دفاتر ارایه خدمات حقوقی و دارالوکاله 121
دفاتر دارالرتجمه و دارالمشوره 33
دفاتر عرضه خدمات مهندسی و انجینیری 15
دکان آرایشگاه 1162
دکان ابزار دستی وتخنیکی 60
دکان ادویه یونانی/ عطاری 556
دکان انواع پاپوش فروشی 1976
دکان انواع وسایل آشپزخانه 89
دکان بته و تانته جواری فروشی 1
دکان بدگری (داش نخود و جلغوزه) 13
دکان برقی و ویرنگ کار 365
دکان بزازی 3881
دکان بطری چارچی 60
دکان بقالی 328
دکان بمبه اب فروشی 58
دکان بوت سازی 85
دکان بوجی و کارتن فروشی 85
دکان بوریا، نی و جاروب فروشی 39
دکان بکس، بیک و دستکول فروشی 234
دکان پخته فروشی 141
دکان پنچر مینی و بایسکل سازی 1007
دکان پوست فروشی 29
دکان پوستین دوزی 9
دکان پیاز و کچالو فروشی 334
دکان تار و دکمه فروشی 321
دکان تایر فروشی 411
دکان چادری فروشی 67
دکان چاقو سازی و چاقو فروشی 23
دکان چای، شکر، گر و صابون فروشی 268
دکان چوب ؛ چهار تراش و تخته وفارمیکا فروشی 435
دکان حلافی 267
دکان حلبی سازی 915
دکان حلیم پزی 7
دکان حکاکی 35
دکان خوراکه فروشی 14579
دکان خورده فروشی 1370
دکان خیاطی 4837
دکان خیاطی وتکه فروشی 1001
دکان خیمه و ترپال فروشی 43
دکان دستگاه ماشین پخته (ندافی) 76
دکان رفو گیری قالین و گلیم 17
دکان رنگ ریز 9
دکان رنگ فروشی 585
دکان رنگمالی 428
دکان ریخته گری و گلیت سازی 51
دکان زرگر و ترمیم زیورات 306
دکان ساعت سازی 9
دکان ساعت فروشی 103
دکان سامان آلات بازی اطفال 138
دکان سامان برق فروشی 995
دکان سگرت فروشی 8
دکان سلاخی 29
دکان سلمانی 2280
دکان سماوار 145
دکان سنگ تراش 20
دکان سیت دوزی موتر 113
دکان شیرینی فروشی 196
دکان شیشه فروشی تعمیرات 394
دکان ظروف کرایی 704
دکان عکاسی و فلمبرداری 655
دکان عینک فروشی و عینک سازی 113
دکان غذا آماده (ماهی و جلیبی فروشی، برگر، منتو، سمبوسه، چپلی کباب) 1628
دکان فر وش شیشه موتر 65
دکان فرش و قالین فروشی 755
دکان فروش آهن باب کهنه 1033
دکان فروش ارزن، گال و دانه مرغ و تخمیانه 41
دکان فروش استخوان و نان قاق 14
دکان فروش انواع پرزه جات موتر 2586
دکان فروش انواع مواد کیمیاوی 22
دکان فروش باطری روغنیات (قبیل تیل، موبلایل، گریس، سیاآیل و غیره) 1894
دکان فروش بایسکل، ماشین خیاطی، گیس، اشتوپ ؛ ترازو 182
دکان فروش پرنده گان 213
دکان فروش چرم و مواد خام بوت 32
دکان فروش حبوبات 304
دکان فروش دول و ریسمان رابری وتاری 71
دکان فروش رنگ وتارقالین وگلم 57
دکان فروش روغن نباتی 36
دکان فروش سبزیجات 971
دکان فروش قرطاسیه باب 679
دکان فروش گوشت مرغ ، ماهی و انواع کنسرو 414
دکان فروش ماشین آلات زراعتی 36
دکان فروش موتر سایکل، ریکشاه و پرزه جات آن 180
دکان فروش میوه تازه 648
دکان فروش وسایل و سامان آلات گاز 206
دکان فروش وسایل واافسارمواشی 13
دکان فروش کله و پاچه 5
دکان فروش کمپیوتر، پرزه جات آن و وسایل دفتری 301
دکان فلز کاری و ولدینگ کاری 2276
دکان قصابی 1502
دکان قفل و کلید سازی 88
دکان قنادی و کلچه پزی و بیسکیت سازی 337
دکان گادی سازی 4
دکان گاز فروشی 602
دکان لبنیات فروشی 678
دکان لحاف، دوشک و کمپل فروشی 274
دکان لوحه نویسی و خطاطی 79
دکان لیلامی فروشی 2362
دکان لیلامی فروشی و اجناس مستعمل اعم از البسه ، فرش باب ، پرزه جات موتر و وسایل الکترونیک 268
دکان ماشین آلات برقی 780
دکان مراکز تیلفون (PCO) 26
دکان مربا و ترشی فروشی 19
دکان مسگری 53
دکان موبایل فروشی و پرزه جات آن 2505
دکان موبل سازی 61
دکان موچی و پینه دوزی 39
دکان میوه خشک فروشی 548
دکان نجاری 1859
دکان نصوار فروشی 39
دکان نقاش و مجسمه ساز 27
دکان نل دوانی 388
دکان نمد و سطرنجی بافی 1
دکان نمک فروشی 13
دکان نهال و گل فروشی 13
دکان های طلا و جواهرات، سنگ های قیمتی و اشیای انتیک 797
دکان های فروش سیخ گول و آهن آلات 383
دکان های فروش صنایع دستی 840
دکان های فروش کلکین، دروازه، پنجره های المونیمی،PVC 276
دکان های لباس فروشی 6415
دکان وسایل آرایش، سیمساری، عطریات و بنجاره فروشی 2441
دکان وسایل و تجهیزات شکار 52
دکان وسایل و ظروف پلاستیکی 613
دکان کاغذ پران فروشی 62
دکان کاه، رشقه و شبدر فروشی 18
دکان کتاب فروشی 329
دکان کلا دوزی و کلا فروشی 10
دکان کلالی و تنور سازی 29
دکان کله پزی 21
دکان کنجاره فروشی 8
دیکوریشن خانه 86
دیکوریشن عراده جات 300
رستورانت هائیکه بدون مهمان خانه هستند 886
رستورانت هائیکه دارای مهمان خانه هستند 118
رهنمایی معاملات 1942
روزنامه ها، جراید و مجلات 5
روی پاک و جان پاک فروشی 59
سایر محلات صرف غذا که در کته گوری های بالا شامل نیستند 209
ستدیوهای ثبت اواز وفلم 32
سرایدار 117
شبکه های رادیوئی 3
شبکه های کیبلی 16
شرکت ارایه خدمات امنیتی 4
شرکت عرضه خدمات صفائی (پاک کاری) 15
شرکت مشوره های علمی و تخنیکی 407
شرکت های آب رسانی خصوصی 31
شرکت های ارایه خدمات تخنیکی 32
شرکت های تبلیغات و اعلانات 66
شرکت های تجارتی صادراتی و وارداتی 555
شرکت های ترانسپورت هوائی 88
شرکت های ترانسپورتی زمینی 24
شرکت های توریستی و سیاحتی 167
شرکت های ساختمانی 37
شرکت های فلمسازی 42
شرکت های لوژیستیکی 76
شرکت های مخابراتی 37
شرکت های نصب و مونتاژ 8
شفاخانه های خصوصی 136
صرافی 106
فابریکات بیشتر از (100 تا 500) کارکنان داشته باشند 3
فابریکات بیشتر از (50 تا 100) کارکنان داشته باشد 9
فابریکات کارکنان آن کمتر از (50) باشند 199
فابریکات بیشتر از (500) کارکنان را استخدام کرده باشند 34
فارم زنبور داری 4
فروشگاه انواع مبل و فرنیچر 393
فروشگاه دیکوریشن آشپزخانه 39
فروشگاه سامان آلات تشناب 603
فروشگاه سنگ مرمر 230
فروشگاه ظروف (چینی باب، نکل باب و امثال آن) 871
فروشگاه مواد ساختمانی (سمنت خشت، چونه، گچ) 971
فروشگاه مواد ساختمانی سرک سازی 57
فروشگاه های بزرگ (سوپر مارکیت ها) 629
فروشگاه های بزرگ چند منزله 88
فروشگاه وسایل سپورتی 191
فروشگاه وسایل و تجهیزات طبی 19
فوتوکاپی و خدمات کمپیوتری 630
قالین شویی 47
قرضه دهنده گان 10
گروه های هنری 126
گل فروشی و گل سازی 448
گیست هاوس ها 13
لابراتوار های طبی عصری 95
لابراتوارهای طبی عادی 308
ماشین اره کشی چوب 74
ماشین روغن کشی (جواز خانه) 3
ماشین های چاپ سرمیزی (چاپ اوراق تبلیغاتی) 103
مال گدام های تمام مواد و اموال تجارتی 10319
محل فروش چک و بلوک سمنتی 80
محل کانتینر فروشی 16
مراکز (کرایه دهی موتر و بس) 32
مراکز ذخیره تیل 10
مراکز ذخیره گاز 6
معاینه خانه داکتر 1911
موتر شوئی عادی 187
موتر شویی عصری 66
موتر فروشی 314
موسسات تحصیلات عالی و پوهنتون های خصوصی 81
موسسات تعلیمات نیمه عالی خصوصی 99
مکاتب خصوصی 366
نمایندگی خشکه شوی 49
نماینده گی بانک ها 252
نماینده گی تکت فروشی مسافرت هوائی 278
نماینده گی های تکت فروشی مسافرت زمینی 180
نماینده گی های شرکت های مخابراتی 168
نماینده گی های شرکت های وارداتی تمام انواع اجناس 189
هوتل سه ستاره و بالاتر از آن 12
هوتل های لوکس 50
ورکشاپ ترمیم موتور سایکل، ریکشاه و جنراتور 510
ورکشاپ ترمیم وسایل برقی 1045
ورکشاپ ها از (10 تا 20) کارمند را استخدام نموده باشند 29
ورکشاپ ها از (20 تا 50) کارمند را استخدام نموده باشند 16
ورکشاپ ها از (3 تا 10) کارمند را استخدام نموده باشند 781
ورکشاپ ها از (50 تا 100) کارکنان را استخدام نموده باشند 8
ورکشاپ ها بیشتر از (100) کارکنان را استخدام نموده باشند 6
ورکشاپ ها کمتر از (3) کارمند را استخدام نموده باشند 5834
ویدیو گیم و بلیارد و انترنت کلپ ها 475
کاشی و سرامیک فروشی 254
کاغذ دیواری فروشی 54
کست و CD فروشی 309
کشتارگاه مرغ 23
کشتارگاه مواشی 7
کلپ ها و باشگاه های سپورتی 494
کلوپ های عروسی / سالون های برگذاری محافل 105
کودکستان های خصوصی 32
کورس های آموزشی 701
مجموع127,460