راپور اصناف به اساس صنف

جستجو
گروپ:
صنف تشبث:
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس صنف
صنفتعداد اصناف
آسیاب برقی و دیزلی 56
آیسکریم فروشی ها و آب میوه فروشی ها 446
ادویه فروشی 2241
انواع فارم ها 20
بانک ها ی خصوصی 22
پاپوش فروشی 211
پارک فروش وکرایه وسایط ساختمانی 1
پارک تفریحی تحنیکی بازی ها 5
پارک تفریحی خصوصی 5
پارکینگ وسایط 295
پمپ استیشن 152
پولی کلینیک های خصوصی 577
تلویزیون های شخصی 5
چاپ و انتشار (مطبعه) 245
چاه کن (برمه ئی و کوبه ئی) 63
چوب دستک فروشی 170
چوب سوخت، بوره اره و ذغال فروشی در ساحه بازو یا دکان 775
حمام و سقابه 472
حوض ها و حمام سونا 21
خبازی ها 2393
خدمات محاسبوی و بیلانس سازی 4
خدمات معاون داکتر 13
دستگاه تولید ی کوچک نان 4
دستگاه جالی بافی 38
دستگاه خشکه شویی 48
دفاتر ارایه خدمات حقوقی و دارالوکاله 95
دفاتر دارالرتجمه و دارالمشوره 31
دفاتر عرضه خدمات مهندسی و انجینیری 11
دکان آرایشگاه 1196
دکان ابزار دستی وتخنیکی 63
دکان ادویه یونانی/ عطاری 560
دکان انواع پاپوش فروشی 2031
دکان انواع وسایل آشپزخانه 87
دکان بته و تانته جواری فروشی 1
دکان بدگری (داش نخود و جلغوزه) 13
دکان برقی و ویرنگ کار 382
دکان بزازی 3882
دکان بطری چارچی 60
دکان بقالی 348
دکان بمبه اب فروشی 55
دکان بوت سازی 88
دکان بوجی و کارتن فروشی 85
دکان بوریا، نی و جاروب فروشی 39
دکان بکس، بیک و دستکول فروشی 235
دکان پخته فروشی 142
دکان پنچر مینی و بایسکل سازی 1012
دکان پوست فروشی 29
دکان پوستین دوزی 8
دکان پیاز و کچالو فروشی 334
دکان تار و دکمه فروشی 328
دکان تایر فروشی 416
دکان چادری فروشی 70
دکان چاقو سازی و چاقو فروشی 24
دکان چای، شکر، گر و صابون فروشی 267
دکان چوب ؛ چهار تراش و تخته وفارمیکا فروشی 431
دکان حلافی 270
دکان حلبی سازی 906
دکان حلیم پزی 7
دکان حکاکی 36
دکان خوراکه فروشی 14699
دکان خورده فروشی 1396
دکان خیاطی 4810
دکان خیاطی وتکه فروشی 1003
دکان خیمه و ترپال فروشی 43
دکان دستگاه ماشین پخته (ندافی) 75
دکان رفو گیری قالین و گلیم 18
دکان رنگ ریز 9
دکان رنگ فروشی 589
دکان رنگمالی 417
دکان ریخته گری و گلیت سازی 52
دکان زرگر و ترمیم زیورات 315
دکان ساعت سازی 9
دکان ساعت فروشی 103
دکان سامان آلات بازی اطفال 136
دکان سامان برق فروشی 1020
دکان سگرت فروشی 8
دکان سلاخی 28
دکان سلمانی 2296
دکان سماوار 151
دکان سنگ تراش 20
دکان سیت دوزی موتر 115
دکان شیرینی فروشی 208
دکان شیشه فروشی تعمیرات 395
دکان ظروف کرایی 702
دکان عکاسی و فلمبرداری 667
دکان عینک فروشی و عینک سازی 117
دکان غذا آماده (ماهی و جلیبی فروشی، برگر، منتو، سمبوسه، چپلی کباب) 1653
دکان فر وش شیشه موتر 68
دکان فرش و قالین فروشی 760
دکان فروش آهن باب کهنه 1035
دکان فروش ارزن، گال و دانه مرغ و تخمیانه 41
دکان فروش استخوان و نان قاق 15
دکان فروش انواع پرزه جات موتر 2587
دکان فروش انواع مواد کیمیاوی 23
دکان فروش باطری روغنیات (قبیل تیل، موبلایل، گریس، سیاآیل و غیره) 1889
دکان فروش بایسکل، ماشین خیاطی، گیس، اشتوپ ؛ ترازو 183
دکان فروش پرنده گان 213
دکان فروش چرم و مواد خام بوت 34
دکان فروش حبوبات 308
دکان فروش دول و ریسمان رابری وتاری 75
دکان فروش رنگ وتارقالین وگلم 59
دکان فروش روغن نباتی 36
دکان فروش سبزیجات 991
دکان فروش قرطاسیه باب 686
دکان فروش گوشت مرغ ، ماهی و انواع کنسرو 414
دکان فروش ماشین آلات زراعتی 38
دکان فروش موتر سایکل، ریکشاه و پرزه جات آن 185
دکان فروش میوه تازه 654
دکان فروش وسایل و سامان آلات گاز 208
دکان فروش وسایل واافسارمواشی 13
دکان فروش کله و پاچه 5
دکان فروش کمپیوتر، پرزه جات آن و وسایل دفتری 308
دکان فلز کاری و ولدینگ کاری 2290
دکان قصابی 1497
دکان قفل و کلید سازی 90
دکان قنادی و کلچه پزی و بیسکیت سازی 342
دکان گادی سازی 3
دکان گاز فروشی 611
دکان لبنیات فروشی 687
دکان لحاف، دوشک و کمپل فروشی 276
دکان لوحه نویسی و خطاطی 83
دکان لیلامی فروشی 2350
دکان لیلامی فروشی و اجناس مستعمل اعم از البسه ، فرش باب ، پرزه جات موتر و وسایل الکترونیک 283
دکان ماشین آلات برقی 799
دکان مراکز تیلفون (PCO) 25
دکان مربا و ترشی فروشی 19
دکان مسگری 52
دکان موبایل فروشی و پرزه جات آن 2558
دکان موبل سازی 64
دکان موچی و پینه دوزی 39
دکان میوه خشک فروشی 548
دکان نجاری 1859
دکان نصوار فروشی 40
دکان نقاش و مجسمه ساز 29
دکان نل دوانی 380
دکان نمد و سطرنجی بافی 1
دکان نمک فروشی 13
دکان نهال و گل فروشی 13
دکان های طلا و جواهرات، سنگ های قیمتی و اشیای انتیک 829
دکان های فروش سیخ گول و آهن آلات 388
دکان های فروش صنایع دستی 871
دکان های فروش کلکین، دروازه، پنجره های المونیمی،PVC 282
دکان های لباس فروشی 6481
دکان وسایل آرایش، سیمساری، عطریات و بنجاره فروشی 2475
دکان وسایل و تجهیزات شکار 51
دکان وسایل و ظروف پلاستیکی 630
دکان کاغذ پران فروشی 60
دکان کاه، رشقه و شبدر فروشی 17
دکان کتاب فروشی 336
دکان کلا دوزی و کلا فروشی 11
دکان کلالی و تنور سازی 29
دکان کله پزی 21
دکان کنجاره فروشی 8
دیکوریشن خانه 87
دیکوریشن عراده جات 298
رستورانت هائیکه بدون مهمان خانه هستند 903
رستورانت هائیکه دارای مهمان خانه هستند 119
رهنمایی معاملات 1929
روزنامه ها، جراید و مجلات 5
روی پاک و جان پاک فروشی 62
سایر محلات صرف غذا که در کته گوری های بالا شامل نیستند 219
ستدیوهای ثبت اواز وفلم 34
سرایدار 115
شبکه های رادیوئی 3
شبکه های کیبلی 17
شرکت ارایه خدمات امنیتی 5
شرکت عرضه خدمات صفائی (پاک کاری) 17
شرکت مشوره های علمی و تخنیکی 403
شرکت های آب رسانی خصوصی 31
شرکت های ارایه خدمات تخنیکی 35
شرکت های تبلیغات و اعلانات 67
شرکت های تجارتی صادراتی و وارداتی 600
شرکت های ترانسپورت هوائی 90
شرکت های ترانسپورتی زمینی 24
شرکت های توریستی و سیاحتی 180
شرکت های ساختمانی 39
شرکت های فلمسازی 41
شرکت های لوژیستیکی 76
شرکت های مخابراتی 37
شرکت های نصب و مونتاژ 8
شفاخانه های خصوصی 135
صرافی 109
فابریکات بیشتر از (100 تا 500) کارکنان داشته باشند 3
فابریکات بیشتر از (50 تا 100) کارکنان داشته باشد 10
فابریکات کارکنان آن کمتر از (50) باشند 209
فابریکات بیشتر از (500) کارکنان را استخدام کرده باشند 34
فارم زنبور داری 4
فروشگاه انواع مبل و فرنیچر 398
فروشگاه دیکوریشن آشپزخانه 39
فروشگاه سامان آلات تشناب 614
فروشگاه سنگ مرمر 232
فروشگاه ظروف (چینی باب، نکل باب و امثال آن) 866
فروشگاه مواد ساختمانی (سمنت خشت، چونه، گچ) 968
فروشگاه مواد ساختمانی سرک سازی 53
فروشگاه های بزرگ (سوپر مارکیت ها) 650
فروشگاه های بزرگ چند منزله 91
فروشگاه وسایل سپورتی 190
فروشگاه وسایل و تجهیزات طبی 20
فوتوکاپی و خدمات کمپیوتری 621
قالین شویی 48
قرضه دهنده گان 8
گروه های هنری 127
گل فروشی و گل سازی 452
گیست هاوس ها 14
لابراتوار های طبی عصری 94
لابراتوارهای طبی عادی 310
ماشین اره کشی چوب 78
ماشین روغن کشی (جواز خانه) 3
ماشین های چاپ سرمیزی (چاپ اوراق تبلیغاتی) 103
مال گدام های تمام مواد و اموال تجارتی 10319
محل فروش چک و بلوک سمنتی 79
محل کانتینر فروشی 16
مراکز (کرایه دهی موتر و بس) 31
مراکز ذخیره تیل 10
مراکز ذخیره گاز 6
معاینه خانه داکتر 1888
موتر شوئی عادی 185
موتر شویی عصری 68
موتر فروشی 315
موسسات تحصیلات عالی و پوهنتون های خصوصی 81
موسسات تعلیمات نیمه عالی خصوصی 99
مکاتب خصوصی 366
نمایندگی خشکه شوی 50
نماینده گی بانک ها 255
نماینده گی تکت فروشی مسافرت هوائی 232
نماینده گی های تکت فروشی مسافرت زمینی 181
نماینده گی های شرکت های مخابراتی 175
نماینده گی های شرکت های وارداتی تمام انواع اجناس 191
هوتل سه ستاره و بالاتر از آن 12
هوتل های لوکس 56
ورکشاپ ترمیم موتور سایکل، ریکشاه و جنراتور 520
ورکشاپ ترمیم وسایل برقی 1078
ورکشاپ ها از (10 تا 20) کارمند را استخدام نموده باشند 31
ورکشاپ ها از (20 تا 50) کارمند را استخدام نموده باشند 16
ورکشاپ ها از (3 تا 10) کارمند را استخدام نموده باشند 771
ورکشاپ ها از (50 تا 100) کارکنان را استخدام نموده باشند 8
ورکشاپ ها بیشتر از (100) کارکنان را استخدام نموده باشند 6
ورکشاپ ها کمتر از (3) کارمند را استخدام نموده باشند 5800
ویدیو گیم و بلیارد و انترنت کلپ ها 484
کاشی و سرامیک فروشی 257
کاغذ دیواری فروشی 55
کست و CD فروشی 317
کشتارگاه مرغ 23
کشتارگاه مواشی 7
کلپ ها و باشگاه های سپورتی 492
کلوپ های عروسی / سالون های برگذاری محافل 113
کودکستان های خصوصی 32
کورس های آموزشی 703
مجموع128,401