راپور اصناف به اساس صنف

جستجو
گروپ:
صنف تشبث:
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس صنف
صنفتعداد اصناف
آسیاب برقی و دیزلی 50
آیسکریم فروشی ها و آب میوه فروشی ها 415
ادویه فروشی 2202
انواع فارم ها 21
بانک ها ی خصوصی 24
پاپوش فروشی 124
پارک فروش وکرایه وسایط ساختمانی 1
پارک تفریحی تحنیکی بازی ها 5
پارک تفریحی خصوصی 3
پارکینگ وسایط 291
پمپ استیشن 124
پولی کلینیک های خصوصی 601
تلویزیون های شخصی 3
چاپ و انتشار (مطبعه) 243
چاه کن (برمه ئی و کوبه ئی) 63
چوب دستک فروشی 151
چوب سوخت، بوره اره و ذغال فروشی در ساحه بازو یا دکان 735
حمام و سقابه 427
حوض ها و حمام سونا 20
خبازی ها 2210
خدمات محاسبوی و بیلانس سازی 6
خدمات معاون داکتر 16
دستگاه تولید انرژی برق و گاز 1
دستگاه تولید ی کوچک نان 2
دستگاه جالی بافی 31
دستگاه خشکه شویی 50
دفاتر ارایه خدمات حقوقی و دارالوکاله 175
دفاتر دارالرتجمه و دارالمشوره 33
دفاتر عرضه خدمات مهندسی و انجینیری 21
دکان آرایشگاه 1080
دکان ابزار دستی وتخنیکی 58
دکان ادویه یونانی/ عطاری 544
دکان انواع پاپوش فروشی 1902
دکان انواع وسایل آشپزخانه 93
دکان بته و تانته جواری فروشی 1
دکان بدگری (داش نخود و جلغوزه) 9
دکان برقی و ویرنگ کار 344
دکان بزازی 3792
دکان بطری چارچی 57
دکان بقالی 229
دکان بمبه اب فروشی 56
دکان بوت سازی 64
دکان بوجی و کارتن فروشی 102
دکان بوریا، نی و جاروب فروشی 42
دکان بکس، بیک و دستکول فروشی 231
دکان پخته فروشی 133
دکان پنچر مینی و بایسکل سازی 994
دکان پوست فروشی 25
دکان پوستین دوزی 11
دکان پیاز و کچالو فروشی 330
دکان تار و دکمه فروشی 270
دکان تایر فروشی 461
دکان چادری فروشی 38
دکان چاقو سازی و چاقو فروشی 22
دکان چای، شکر، گر و صابون فروشی 274
دکان چوب ؛ چهار تراش و تخته وفارمیکا فروشی 456
دکان حلافی 345
دکان حلبی سازی 901
دکان حلیم پزی 8
دکان حکاکی 32
دکان خوراکه فروشی 13982
دکان خورده فروشی 1225
دکان خیاطی 4771
دکان خیاطی وتکه فروشی 939
دکان خیمه و ترپال فروشی 36
دکان دستگاه ماشین پخته (ندافی) 86
دکان رفو گیری قالین و گلیم 15
دکان رنگ ریز 6
دکان رنگ فروشی 555
دکان رنگمالی 434
دکان ریخته گری و گلیت سازی 43
دکان زرگر و ترمیم زیورات 311
دکان ساعت سازی 8
دکان ساعت فروشی 111
دکان سامان آلات بازی اطفال 139
دکان سامان برق فروشی 1021
دکان سگرت فروشی 9
دکان سلاخی 22
دکان سلمانی 2220
دکان سماوار 155
دکان سنگ تراش 17
دکان سیت دوزی موتر 110
دکان شیرینی فروشی 150
دکان شیشه فروشی تعمیرات 382
دکان ظروف کرایی 702
دکان عکاسی و فلمبرداری 563
دکان عینک فروشی و عینک سازی 108
دکان غذا آماده (ماهی و جلیبی فروشی، برگر، منتو، سمبوسه، چپلی کباب) 1550
دکان فر وش شیشه موتر 56
دکان فرش و قالین فروشی 742
دکان فروش آهن باب کهنه 930
دکان فروش ارزن، گال و دانه مرغ و تخمیانه 41
دکان فروش استخوان و نان قاق 20
دکان فروش انواع پرزه جات موتر 2556
دکان فروش انواع مواد کیمیاوی 22
دکان فروش باطری روغنیات (قبیل تیل، موبلایل، گریس، سیاآیل و غیره) 1881
دکان فروش بایسکل، ماشین خیاطی، گیس، اشتوپ ؛ ترازو 213
دکان فروش پرنده گان 212
دکان فروش چرم و مواد خام بوت 28
دکان فروش حبوبات 207
دکان فروش دول و ریسمان رابری وتاری 102
دکان فروش رنگ وتارقالین وگلم 40
دکان فروش روغن نباتی 36
دکان فروش سبزیجات 995
دکان فروش قرطاسیه باب 647
دکان فروش گوشت مرغ ، ماهی و انواع کنسرو 425
دکان فروش ماشین آلات زراعتی 34
دکان فروش موتر سایکل، ریکشاه و پرزه جات آن 179
دکان فروش میوه تازه 771
دکان فروش وسایل و سامان آلات گاز 203
دکان فروش وسایل واافسارمواشی 7
دکان فروش کله و پاچه 5
دکان فروش کمپیوتر، پرزه جات آن و وسایل دفتری 307
دکان فلز کاری و ولدینگ کاری 2251
دکان قصابی 1461
دکان قفل و کلید سازی 94
دکان قنادی و کلچه پزی و بیسکیت سازی 299
دکان گادی سازی 6
دکان گاز فروشی 583
دکان لبنیات فروشی 602
دکان لحاف، دوشک و کمپل فروشی 276
دکان لوحه نویسی و خطاطی 73
دکان لیلامی فروشی 2206
دکان ماشین آلات برقی 775
دکان مراکز تیلفون (PCO) 28
دکان مربا و ترشی فروشی 22
دکان مسگری 61
دکان موبایل فروشی و پرزه جات آن 2502
دکان موبل سازی 60
دکان موچی و پینه دوزی 42
دکان میوه خشک فروشی 522
دکان نجاری 1856
دکان نصوار فروشی 40
دکان نقاش و مجسمه ساز 26
دکان نل دوانی 416
دکان نمد و سطرنجی بافی 5
دکان نمک فروشی 13
دکان نهال و گل فروشی 15
دکان های طلا و جواهرات، سنگ های قیمتی و اشیای انتیک 715
دکان های فروش سیخ گول و آهن آلات 299
دکان های فروش صنایع دستی 521
دکان های فروش کلکین، دروازه، پنجره های المونیمی،PVC 240
دکان های لباس فروشی 6198
دکان وسایل آرایش، سیمساری، عطریات و بنجاره فروشی 2431
دکان وسایل و تجهیزات شکار 49
دکان وسایل و ظروف پلاستیکی 534
دکان کاغذ پران فروشی 65
دکان کاه، رشقه و شبدر فروشی 18
دکان کتاب فروشی 292
دکان کلا دوزی و کلا فروشی 6
دکان کلالی و تنور سازی 30
دکان کله پزی 19
دکان کنجاره فروشی 10
دیکوریشن خانه 93
دیکوریشن عراده جات 267
رستورانت هائیکه بدون مهمان خانه هستند 877
رستورانت هائیکه دارای مهمان خانه هستند 102
رهنمایی معاملات 1888
روزنامه ها، جراید و مجلات 5
روی پاک و جان پاک فروشی 54
سایر محلات صرف غذا که در کته گوری های بالا شامل نیستند 181
ستدیوهای ثبت اواز وفلم 32
سرایدار 112
شبکه های رادیوئی 2
شبکه های کیبلی 18
شرکت ارایه خدمات امنیتی 8
شرکت عرضه خدمات صفائی (پاک کاری) 12
شرکت مشوره های علمی و تخنیکی 602
شرکت های آب رسانی خصوصی 22
شرکت های ارایه خدمات تخنیکی 39
شرکت های تبلیغات و اعلانات 72
شرکت های تجارتی صادراتی و وارداتی 249
شرکت های ترانسپورت هوائی 95
شرکت های ترانسپورتی زمینی 17
شرکت های توریستی و سیاحتی 117
شرکت های ساختمانی 30
شرکت های فلمسازی 54
شرکت های لوژیستیکی 73
شرکت های مخابراتی 38
شرکت های نصب و مونتاژ 5
شفاخانه های خصوصی 143
صرافی 56
فابریکات بیشتر از (100 تا 500) کارکنان داشته باشند 3
فابریکات بیشتر از (50 تا 100) کارکنان داشته باشد 8
فابریکات کارکنان آن کمتر از (50) باشند 178
فابریکات بیشتر از (500) کارکنان را استخدام کرده باشند 38
فارم زنبور داری 5
فروشگاه انواع مبل و فرنیچر 389
فروشگاه دیکوریشن آشپزخانه 41
فروشگاه سامان آلات تشناب 551
فروشگاه سنگ مرمر 242
فروشگاه ظروف (چینی باب، نکل باب و امثال آن) 844
فروشگاه مواد ساختمانی (سمنت خشت، چونه، گچ) 1009
فروشگاه مواد ساختمانی سرک سازی 70
فروشگاه های بزرگ (سوپر مارکیت ها) 552
فروشگاه های بزرگ چند منزله 62
فروشگاه وسایل سپورتی 190
فروشگاه وسایل و تجهیزات طبی 17
فوتوکاپی و خدمات کمپیوتری 643
قالین شویی 47
قرضه دهنده گان 13
گروه های هنری 155
گل فروشی و گل سازی 437
گیست هاوس ها 9
لابراتوار های طبی عصری 97
لابراتوارهای طبی عادی 318
ماشین اره کشی چوب 61
ماشین روغن کشی (جواز خانه) 3
ماشین های چاپ سرمیزی (چاپ اوراق تبلیغاتی) 67
مال گدام های تمام مواد و اموال تجارتی 10606
محل فروش چک و بلوک سمنتی 78
محل کانتینر فروشی 14
مراکز (کرایه دهی موتر و بس) 35
مراکز ذخیره تیل 15
مراکز ذخیره گاز 4
معاینه خانه داکتر 2207
موتر شوئی عادی 187
موتر شویی عصری 67
موتر فروشی 312
موسسات تحصیلات عالی و پوهنتون های خصوصی 82
موسسات تعلیمات نیمه عالی خصوصی 100
مکاتب خصوصی 368
نمایندگی خشکه شوی 41
نماینده گی بانک ها 268
نماینده گی تکت فروشی مسافرت هوائی 308
نماینده گی های تکت فروشی مسافرت زمینی 190
نماینده گی های شرکت های مخابراتی 164
نماینده گی های شرکت های وارداتی تمام انواع اجناس 205
هوتل سه ستاره و بالاتر از آن 7
هوتل های لوکس 31
ورکشاپ ترمیم موتور سایکل، ریکشاه و جنراتور 498
ورکشاپ ترمیم وسایل برقی 911
ورکشاپ ها از (10 تا 20) کارمند را استخدام نموده باشند 23
ورکشاپ ها از (20 تا 50) کارمند را استخدام نموده باشند 13
ورکشاپ ها از (3 تا 10) کارمند را استخدام نموده باشند 848
ورکشاپ ها از (50 تا 100) کارکنان را استخدام نموده باشند 5
ورکشاپ ها بیشتر از (100) کارکنان را استخدام نموده باشند 4
ورکشاپ ها کمتر از (3) کارمند را استخدام نموده باشند 5659
ویدیو گیم و بلیارد و انترنت کلپ ها 467
کاشی و سرامیک فروشی 228
کاغذ دیواری فروشی 41
کست و CD فروشی 282
کشتارگاه مرغ 25
کشتارگاه مواشی 6
کلپ ها و باشگاه های سپورتی 507
کلوپ های عروسی / سالون های برگذاری محافل 99
کودکستان های خصوصی 35
کورس های آموزشی 736
مجموع123,930