راپور اصناف به اساس صنف

جستجو
گروپ:
صنف تشبث:
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس صنف
صنفتعداد اصناف
آسیاب برقی و دیزلی 52
آیسکریم فروشی ها و آب میوه فروشی ها 422
ادویه فروشی 2198
انواع فارم ها 20
بانک ها ی خصوصی 24
پاپوش فروشی 154
پارک فروش وکرایه وسایط ساختمانی 1
پارک تفریحی تحنیکی بازی ها 5
پارک تفریحی خصوصی 5
پارکینگ وسایط 293
پمپ استیشن 131
پولی کلینیک های خصوصی 585
تلویزیون های شخصی 3
چاپ و انتشار (مطبعه) 241
چاه کن (برمه ئی و کوبه ئی) 63
چوب دستک فروشی 150
چوب سوخت، بوره اره و ذغال فروشی در ساحه بازو یا دکان 735
حمام و سقابه 427
حوض ها و حمام سونا 20
خبازی ها 2226
خدمات محاسبوی و بیلانس سازی 6
خدمات معاون داکتر 15
دستگاه تولید انرژی برق و گاز 1
دستگاه تولید ی کوچک نان 3
دستگاه جالی بافی 32
دستگاه خشکه شویی 50
دفاتر ارایه خدمات حقوقی و دارالوکاله 173
دفاتر دارالرتجمه و دارالمشوره 33
دفاتر عرضه خدمات مهندسی و انجینیری 16
دکان آرایشگاه 1096
دکان ابزار دستی وتخنیکی 57
دکان ادویه یونانی/ عطاری 564
دکان انواع پاپوش فروشی 1964
دکان انواع وسایل آشپزخانه 90
دکان بته و تانته جواری فروشی 1
دکان بدگری (داش نخود و جلغوزه) 10
دکان برقی و ویرنگ کار 340
دکان بزازی 3790
دکان بطری چارچی 56
دکان بقالی 251
دکان بمبه اب فروشی 57
دکان بوت سازی 79
دکان بوجی و کارتن فروشی 91
دکان بوریا، نی و جاروب فروشی 41
دکان بکس، بیک و دستکول فروشی 232
دکان پخته فروشی 132
دکان پنچر مینی و بایسکل سازی 994
دکان پوست فروشی 26
دکان پوستین دوزی 10
دکان پیاز و کچالو فروشی 268
دکان تار و دکمه فروشی 287
دکان تایر فروشی 464
دکان چادری فروشی 41
دکان چاقو سازی و چاقو فروشی 22
دکان چای، شکر، گر و صابون فروشی 273
دکان چوب ؛ چهار تراش و تخته وفارمیکا فروشی 451
دکان حلافی 294
دکان حلبی سازی 891
دکان حلیم پزی 8
دکان حکاکی 32
دکان خوراکه فروشی 14189
دکان خورده فروشی 1249
دکان خیاطی 4775
دکان خیاطی وتکه فروشی 931
دکان خیمه و ترپال فروشی 35
دکان دستگاه ماشین پخته (ندافی) 83
دکان رفو گیری قالین و گلیم 15
دکان رنگ ریز 8
دکان رنگ فروشی 564
دکان رنگمالی 434
دکان ریخته گری و گلیت سازی 44
دکان زرگر و ترمیم زیورات 300
دکان ساعت سازی 8
دکان ساعت فروشی 112
دکان سامان آلات بازی اطفال 141
دکان سامان برق فروشی 1016
دکان سگرت فروشی 9
دکان سلاخی 22
دکان سلمانی 2231
دکان سماوار 153
دکان سنگ تراش 18
دکان سیت دوزی موتر 109
دکان شیرینی فروشی 154
دکان شیشه فروشی تعمیرات 389
دکان ظروف کرایی 701
دکان عکاسی و فلمبرداری 587
دکان عینک فروشی و عینک سازی 112
دکان غذا آماده (ماهی و جلیبی فروشی، برگر، منتو، سمبوسه، چپلی کباب) 1565
دکان فر وش شیشه موتر 57
دکان فرش و قالین فروشی 748
دکان فروش آهن باب کهنه 928
دکان فروش ارزن، گال و دانه مرغ و تخمیانه 39
دکان فروش استخوان و نان قاق 17
دکان فروش انواع پرزه جات موتر 2526
دکان فروش انواع مواد کیمیاوی 22
دکان فروش باطری روغنیات (قبیل تیل، موبلایل، گریس، سیاآیل و غیره) 1882
دکان فروش بایسکل، ماشین خیاطی، گیس، اشتوپ ؛ ترازو 208
دکان فروش پرنده گان 212
دکان فروش چرم و مواد خام بوت 29
دکان فروش حبوبات 293
دکان فروش دول و ریسمان رابری وتاری 99
دکان فروش رنگ وتارقالین وگلم 42
دکان فروش روغن نباتی 36
دکان فروش سبزیجات 956
دکان فروش قرطاسیه باب 662
دکان فروش گوشت مرغ ، ماهی و انواع کنسرو 423
دکان فروش ماشین آلات زراعتی 34
دکان فروش موتر سایکل، ریکشاه و پرزه جات آن 186
دکان فروش میوه تازه 702
دکان فروش وسایل و سامان آلات گاز 209
دکان فروش وسایل واافسارمواشی 7
دکان فروش کله و پاچه 5
دکان فروش کمپیوتر، پرزه جات آن و وسایل دفتری 308
دکان فلز کاری و ولدینگ کاری 2245
دکان قصابی 1462
دکان قفل و کلید سازی 93
دکان قنادی و کلچه پزی و بیسکیت سازی 304
دکان گادی سازی 6
دکان گاز فروشی 584
دکان لبنیات فروشی 629
دکان لحاف، دوشک و کمپل فروشی 278
دکان لوحه نویسی و خطاطی 74
دکان لیلامی فروشی 2179
دکان لیلامی فروشی و اجناس مستعمل اعم از البسه ، فرش باب ، پرزه جات موتر و وسایل الکترونیک 28
دکان ماشین آلات برقی 779
دکان مراکز تیلفون (PCO) 27
دکان مربا و ترشی فروشی 21
دکان مسگری 59
دکان موبایل فروشی و پرزه جات آن 2540
دکان موبل سازی 63
دکان موچی و پینه دوزی 40
دکان میوه خشک فروشی 534
دکان نجاری 1841
دکان نصوار فروشی 40
دکان نقاش و مجسمه ساز 26
دکان نل دوانی 407
دکان نمد و سطرنجی بافی 3
دکان نمک فروشی 13
دکان نهال و گل فروشی 15
دکان های طلا و جواهرات، سنگ های قیمتی و اشیای انتیک 755
دکان های فروش سیخ گول و آهن آلات 315
دکان های فروش صنایع دستی 672
دکان های فروش کلکین، دروازه، پنجره های المونیمی،PVC 245
دکان های لباس فروشی 6194
دکان وسایل آرایش، سیمساری، عطریات و بنجاره فروشی 2467
دکان وسایل و تجهیزات شکار 48
دکان وسایل و ظروف پلاستیکی 549
دکان کاغذ پران فروشی 62
دکان کاه، رشقه و شبدر فروشی 18
دکان کتاب فروشی 306
دکان کلا دوزی و کلا فروشی 9
دکان کلالی و تنور سازی 30
دکان کله پزی 21
دکان کنجاره فروشی 8
دیکوریشن خانه 93
دیکوریشن عراده جات 264
رستورانت هائیکه بدون مهمان خانه هستند 875
رستورانت هائیکه دارای مهمان خانه هستند 102
رهنمایی معاملات 1882
روزنامه ها، جراید و مجلات 5
روی پاک و جان پاک فروشی 56
سایر محلات صرف غذا که در کته گوری های بالا شامل نیستند 193
ستدیوهای ثبت اواز وفلم 30
سرایدار 114
شبکه های رادیوئی 2
شبکه های کیبلی 17
شرکت ارایه خدمات امنیتی 6
شرکت عرضه خدمات صفائی (پاک کاری) 12
شرکت مشوره های علمی و تخنیکی 520
شرکت های آب رسانی خصوصی 25
شرکت های ارایه خدمات تخنیکی 38
شرکت های تبلیغات و اعلانات 72
شرکت های تجارتی صادراتی و وارداتی 368
شرکت های ترانسپورت هوائی 91
شرکت های ترانسپورتی زمینی 23
شرکت های توریستی و سیاحتی 124
شرکت های ساختمانی 31
شرکت های فلمسازی 47
شرکت های لوژیستیکی 75
شرکت های مخابراتی 41
شرکت های نصب و مونتاژ 5
شفاخانه های خصوصی 138
صرافی 57
فابریکات بیشتر از (100 تا 500) کارکنان داشته باشند 3
فابریکات بیشتر از (50 تا 100) کارکنان داشته باشد 8
فابریکات کارکنان آن کمتر از (50) باشند 179
فابریکات بیشتر از (500) کارکنان را استخدام کرده باشند 36
فارم زنبور داری 5
فروشگاه انواع مبل و فرنیچر 412
فروشگاه دیکوریشن آشپزخانه 39
فروشگاه سامان آلات تشناب 580
فروشگاه سنگ مرمر 235
فروشگاه ظروف (چینی باب، نکل باب و امثال آن) 856
فروشگاه مواد ساختمانی (سمنت خشت، چونه، گچ) 999
فروشگاه مواد ساختمانی سرک سازی 66
فروشگاه های بزرگ (سوپر مارکیت ها) 575
فروشگاه های بزرگ چند منزله 75
فروشگاه وسایل سپورتی 194
فروشگاه وسایل و تجهیزات طبی 17
فوتوکاپی و خدمات کمپیوتری 635
قالین شویی 47
قرضه دهنده گان 12
گروه های هنری 131
گل فروشی و گل سازی 437
گیست هاوس ها 13
لابراتوار های طبی عصری 94
لابراتوارهای طبی عادی 310
ماشین اره کشی چوب 62
ماشین روغن کشی (جواز خانه) 3
ماشین های چاپ سرمیزی (چاپ اوراق تبلیغاتی) 73
مال گدام های تمام مواد و اموال تجارتی 10502
محل فروش چک و بلوک سمنتی 81
محل کانتینر فروشی 15
مراکز (کرایه دهی موتر و بس) 34
مراکز ذخیره تیل 14
مراکز ذخیره گاز 4
معاینه خانه داکتر 2170
موتر شوئی عادی 190
موتر شویی عصری 66
موتر فروشی 313
موسسات تحصیلات عالی و پوهنتون های خصوصی 77
موسسات تعلیمات نیمه عالی خصوصی 98
مکاتب خصوصی 367
نمایندگی خشکه شوی 43
نماینده گی بانک ها 273
نماینده گی تکت فروشی مسافرت هوائی 304
نماینده گی های تکت فروشی مسافرت زمینی 184
نماینده گی های شرکت های مخابراتی 164
نماینده گی های شرکت های وارداتی تمام انواع اجناس 192
هوتل سه ستاره و بالاتر از آن 7
هوتل های لوکس 34
ورکشاپ ترمیم موتور سایکل، ریکشاه و جنراتور 502
ورکشاپ ترمیم وسایل برقی 924
ورکشاپ ها از (10 تا 20) کارمند را استخدام نموده باشند 25
ورکشاپ ها از (20 تا 50) کارمند را استخدام نموده باشند 13
ورکشاپ ها از (3 تا 10) کارمند را استخدام نموده باشند 831
ورکشاپ ها از (50 تا 100) کارکنان را استخدام نموده باشند 5
ورکشاپ ها بیشتر از (100) کارکنان را استخدام نموده باشند 3
ورکشاپ ها کمتر از (3) کارمند را استخدام نموده باشند 5695
ویدیو گیم و بلیارد و انترنت کلپ ها 469
کاشی و سرامیک فروشی 250
کاغذ دیواری فروشی 40
کست و CD فروشی 287
کشتارگاه مرغ 25
کشتارگاه مواشی 6
کلپ ها و باشگاه های سپورتی 498
کلوپ های عروسی / سالون های برگذاری محافل 100
کودکستان های خصوصی 32
کورس های آموزشی 725
مجموع124,533