راپور اصناف به اساس صنف

جستجو
گروپ:
صنف تشبث:
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس صنف
صنفتعداد اصناف
آسیاب برقی و دیزلی 53
آیسکریم فروشی ها و آب میوه فروشی ها 431
ادویه فروشی 2210
انواع فارم ها 19
بانک ها ی خصوصی 23
پاپوش فروشی 170
پارک فروش وکرایه وسایط ساختمانی 1
پارک تفریحی تحنیکی بازی ها 5
پارک تفریحی خصوصی 5
پارکینگ وسایط 293
پمپ استیشن 134
پولی کلینیک های خصوصی 576
تلویزیون های شخصی 4
چاپ و انتشار (مطبعه) 245
چاه کن (برمه ئی و کوبه ئی) 61
چوب دستک فروشی 150
چوب سوخت، بوره اره و ذغال فروشی در ساحه بازو یا دکان 730
حمام و سقابه 427
حوض ها و حمام سونا 21
خبازی ها 2228
خدمات محاسبوی و بیلانس سازی 5
خدمات معاون داکتر 13
دستگاه تولید ی کوچک نان 3
دستگاه جالی بافی 33
دستگاه خشکه شویی 50
دفاتر ارایه خدمات حقوقی و دارالوکاله 172
دفاتر دارالرتجمه و دارالمشوره 31
دفاتر عرضه خدمات مهندسی و انجینیری 14
دکان آرایشگاه 1114
دکان ابزار دستی وتخنیکی 58
دکان ادویه یونانی/ عطاری 556
دکان انواع پاپوش فروشی 1985
دکان انواع وسایل آشپزخانه 91
دکان بته و تانته جواری فروشی 1
دکان بدگری (داش نخود و جلغوزه) 9
دکان برقی و ویرنگ کار 362
دکان بزازی 3829
دکان بطری چارچی 57
دکان بقالی 276
دکان بمبه اب فروشی 56
دکان بوت سازی 81
دکان بوجی و کارتن فروشی 83
دکان بوریا، نی و جاروب فروشی 39
دکان بکس، بیک و دستکول فروشی 235
دکان پخته فروشی 131
دکان پنچر مینی و بایسکل سازی 991
دکان پوست فروشی 26
دکان پوستین دوزی 9
دکان پیاز و کچالو فروشی 311
دکان تار و دکمه فروشی 308
دکان تایر فروشی 471
دکان چادری فروشی 47
دکان چاقو سازی و چاقو فروشی 22
دکان چای، شکر، گر و صابون فروشی 269
دکان چوب ؛ چهار تراش و تخته وفارمیکا فروشی 455
دکان حلافی 282
دکان حلبی سازی 887
دکان حلیم پزی 7
دکان حکاکی 35
دکان خوراکه فروشی 14341
دکان خورده فروشی 1293
دکان خیاطی 4774
دکان خیاطی وتکه فروشی 954
دکان خیمه و ترپال فروشی 44
دکان دستگاه ماشین پخته (ندافی) 82
دکان رفو گیری قالین و گلیم 16
دکان رنگ ریز 8
دکان رنگ فروشی 573
دکان رنگمالی 433
دکان ریخته گری و گلیت سازی 48
دکان زرگر و ترمیم زیورات 298
دکان ساعت سازی 9
دکان ساعت فروشی 115
دکان سامان آلات بازی اطفال 138
دکان سامان برق فروشی 987
دکان سگرت فروشی 8
دکان سلاخی 22
دکان سلمانی 2243
دکان سماوار 151
دکان سنگ تراش 19
دکان سیت دوزی موتر 112
دکان شیرینی فروشی 162
دکان شیشه فروشی تعمیرات 388
دکان ظروف کرایی 697
دکان عکاسی و فلمبرداری 625
دکان عینک فروشی و عینک سازی 113
دکان غذا آماده (ماهی و جلیبی فروشی، برگر، منتو، سمبوسه، چپلی کباب) 1573
دکان فر وش شیشه موتر 61
دکان فرش و قالین فروشی 747
دکان فروش آهن باب کهنه 984
دکان فروش ارزن، گال و دانه مرغ و تخمیانه 41
دکان فروش استخوان و نان قاق 17
دکان فروش انواع پرزه جات موتر 2590
دکان فروش انواع مواد کیمیاوی 22
دکان فروش باطری روغنیات (قبیل تیل، موبلایل، گریس، سیاآیل و غیره) 1863
دکان فروش بایسکل، ماشین خیاطی، گیس، اشتوپ ؛ ترازو 202
دکان فروش پرنده گان 208
دکان فروش چرم و مواد خام بوت 30
دکان فروش حبوبات 296
دکان فروش دول و ریسمان رابری وتاری 74
دکان فروش رنگ وتارقالین وگلم 54
دکان فروش روغن نباتی 34
دکان فروش سبزیجات 934
دکان فروش قرطاسیه باب 670
دکان فروش گوشت مرغ ، ماهی و انواع کنسرو 423
دکان فروش ماشین آلات زراعتی 33
دکان فروش موتر سایکل، ریکشاه و پرزه جات آن 186
دکان فروش میوه تازه 661
دکان فروش وسایل و سامان آلات گاز 209
دکان فروش وسایل واافسارمواشی 13
دکان فروش کله و پاچه 5
دکان فروش کمپیوتر، پرزه جات آن و وسایل دفتری 302
دکان فلز کاری و ولدینگ کاری 2261
دکان قصابی 1469
دکان قفل و کلید سازی 91
دکان قنادی و کلچه پزی و بیسکیت سازی 313
دکان گادی سازی 6
دکان گاز فروشی 599
دکان لبنیات فروشی 648
دکان لحاف، دوشک و کمپل فروشی 278
دکان لوحه نویسی و خطاطی 69
دکان لیلامی فروشی 2105
دکان لیلامی فروشی و اجناس مستعمل اعم از البسه ، فرش باب ، پرزه جات موتر و وسایل الکترونیک 85
دکان ماشین آلات برقی 754
دکان مراکز تیلفون (PCO) 26
دکان مربا و ترشی فروشی 21
دکان مسگری 57
دکان موبایل فروشی و پرزه جات آن 2532
دکان موبل سازی 62
دکان موچی و پینه دوزی 40
دکان میوه خشک فروشی 541
دکان نجاری 1843
دکان نصوار فروشی 40
دکان نقاش و مجسمه ساز 26
دکان نل دوانی 402
دکان نمد و سطرنجی بافی 2
دکان نمک فروشی 13
دکان نهال و گل فروشی 13
دکان های طلا و جواهرات، سنگ های قیمتی و اشیای انتیک 768
دکان های فروش سیخ گول و آهن آلات 368
دکان های فروش صنایع دستی 739
دکان های فروش کلکین، دروازه، پنجره های المونیمی،PVC 262
دکان های لباس فروشی 6250
دکان وسایل آرایش، سیمساری، عطریات و بنجاره فروشی 2465
دکان وسایل و تجهیزات شکار 50
دکان وسایل و ظروف پلاستیکی 598
دکان کاغذ پران فروشی 62
دکان کاه، رشقه و شبدر فروشی 18
دکان کتاب فروشی 317
دکان کلا دوزی و کلا فروشی 10
دکان کلالی و تنور سازی 30
دکان کله پزی 21
دکان کنجاره فروشی 8
دیکوریشن خانه 90
دیکوریشن عراده جات 298
رستورانت هائیکه بدون مهمان خانه هستند 872
رستورانت هائیکه دارای مهمان خانه هستند 103
رهنمایی معاملات 1886
روزنامه ها، جراید و مجلات 5
روی پاک و جان پاک فروشی 61
سایر محلات صرف غذا که در کته گوری های بالا شامل نیستند 200
ستدیوهای ثبت اواز وفلم 29
سرایدار 114
شبکه های رادیوئی 1
شبکه های کیبلی 16
شرکت ارایه خدمات امنیتی 5
شرکت عرضه خدمات صفائی (پاک کاری) 13
شرکت مشوره های علمی و تخنیکی 464
شرکت های آب رسانی خصوصی 27
شرکت های ارایه خدمات تخنیکی 33
شرکت های تبلیغات و اعلانات 64
شرکت های تجارتی صادراتی و وارداتی 476
شرکت های ترانسپورت هوائی 89
شرکت های ترانسپورتی زمینی 24
شرکت های توریستی و سیاحتی 148
شرکت های ساختمانی 35
شرکت های فلمسازی 43
شرکت های لوژیستیکی 74
شرکت های مخابراتی 40
شرکت های نصب و مونتاژ 5
شفاخانه های خصوصی 135
صرافی 100
فابریکات بیشتر از (100 تا 500) کارکنان داشته باشند 3
فابریکات بیشتر از (50 تا 100) کارکنان داشته باشد 8
فابریکات کارکنان آن کمتر از (50) باشند 184
فابریکات بیشتر از (500) کارکنان را استخدام کرده باشند 36
فارم زنبور داری 5
فروشگاه انواع مبل و فرنیچر 413
فروشگاه دیکوریشن آشپزخانه 39
فروشگاه سامان آلات تشناب 593
فروشگاه سنگ مرمر 232
فروشگاه ظروف (چینی باب، نکل باب و امثال آن) 868
فروشگاه مواد ساختمانی (سمنت خشت، چونه، گچ) 994
فروشگاه مواد ساختمانی سرک سازی 62
فروشگاه های بزرگ (سوپر مارکیت ها) 599
فروشگاه های بزرگ چند منزله 85
فروشگاه وسایل سپورتی 192
فروشگاه وسایل و تجهیزات طبی 18
فوتوکاپی و خدمات کمپیوتری 625
قالین شویی 47
قرضه دهنده گان 11
گروه های هنری 121
گل فروشی و گل سازی 442
گیست هاوس ها 13
لابراتوار های طبی عصری 94
لابراتوارهای طبی عادی 306
ماشین اره کشی چوب 61
ماشین روغن کشی (جواز خانه) 3
ماشین های چاپ سرمیزی (چاپ اوراق تبلیغاتی) 86
مال گدام های تمام مواد و اموال تجارتی 10461
محل فروش چک و بلوک سمنتی 80
محل کانتینر فروشی 16
مراکز (کرایه دهی موتر و بس) 32
مراکز ذخیره تیل 14
مراکز ذخیره گاز 5
معاینه خانه داکتر 2143
موتر شوئی عادی 188
موتر شویی عصری 66
موتر فروشی 312
موسسات تحصیلات عالی و پوهنتون های خصوصی 78
موسسات تعلیمات نیمه عالی خصوصی 97
مکاتب خصوصی 365
نمایندگی خشکه شوی 46
نماینده گی بانک ها 260
نماینده گی تکت فروشی مسافرت هوائی 282
نماینده گی های تکت فروشی مسافرت زمینی 179
نماینده گی های شرکت های مخابراتی 164
نماینده گی های شرکت های وارداتی تمام انواع اجناس 180
هوتل سه ستاره و بالاتر از آن 9
هوتل های لوکس 37
ورکشاپ ترمیم موتور سایکل، ریکشاه و جنراتور 496
ورکشاپ ترمیم وسایل برقی 1009
ورکشاپ ها از (10 تا 20) کارمند را استخدام نموده باشند 28
ورکشاپ ها از (20 تا 50) کارمند را استخدام نموده باشند 15
ورکشاپ ها از (3 تا 10) کارمند را استخدام نموده باشند 800
ورکشاپ ها از (50 تا 100) کارکنان را استخدام نموده باشند 5
ورکشاپ ها بیشتر از (100) کارکنان را استخدام نموده باشند 3
ورکشاپ ها کمتر از (3) کارمند را استخدام نموده باشند 5670
ویدیو گیم و بلیارد و انترنت کلپ ها 471
کاشی و سرامیک فروشی 253
کاغذ دیواری فروشی 38
کست و CD فروشی 288
کشتارگاه مرغ 25
کشتارگاه مواشی 6
کلپ ها و باشگاه های سپورتی 498
کلوپ های عروسی / سالون های برگذاری محافل 99
کودکستان های خصوصی 32
کورس های آموزشی 713
مجموع125,390