راپور اصناف به اساس صنف

جستجو
گروپ:
صنف تشبث:
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس صنف
صنفتعداد اصناف
آسیاب برقی و دیزلی 53
آیسکریم فروشی ها و آب میوه فروشی ها 435
ادویه فروشی 2228
انواع فارم ها 21
بانک ها ی خصوصی 22
پاپوش فروشی 191
پارک فروش وکرایه وسایط ساختمانی 1
پارک تفریحی تحنیکی بازی ها 5
پارک تفریحی خصوصی 5
پارکینگ وسایط 291
پمپ استیشن 142
پولی کلینیک های خصوصی 576
تلویزیون های شخصی 4
چاپ و انتشار (مطبعه) 244
چاه کن (برمه ئی و کوبه ئی) 59
چوب دستک فروشی 160
چوب سوخت، بوره اره و ذغال فروشی در ساحه بازو یا دکان 773
حمام و سقابه 443
حوض ها و حمام سونا 21
خبازی ها 2272
خدمات محاسبوی و بیلانس سازی 4
خدمات معاون داکتر 13
دستگاه تولید ی کوچک نان 3
دستگاه جالی بافی 35
دستگاه خشکه شویی 51
دفاتر ارایه خدمات حقوقی و دارالوکاله 172
دفاتر دارالرتجمه و دارالمشوره 33
دفاتر عرضه خدمات مهندسی و انجینیری 15
دکان آرایشگاه 1141
دکان ابزار دستی وتخنیکی 59
دکان ادویه یونانی/ عطاری 573
دکان انواع پاپوش فروشی 1968
دکان انواع وسایل آشپزخانه 89
دکان بته و تانته جواری فروشی 1
دکان بدگری (داش نخود و جلغوزه) 13
دکان برقی و ویرنگ کار 363
دکان بزازی 3822
دکان بطری چارچی 59
دکان بقالی 314
دکان بمبه اب فروشی 58
دکان بوت سازی 85
دکان بوجی و کارتن فروشی 84
دکان بوریا، نی و جاروب فروشی 39
دکان بکس، بیک و دستکول فروشی 232
دکان پخته فروشی 141
دکان پنچر مینی و بایسکل سازی 1004
دکان پوست فروشی 29
دکان پوستین دوزی 9
دکان پیاز و کچالو فروشی 331
دکان تار و دکمه فروشی 317
دکان تایر فروشی 421
دکان چادری فروشی 62
دکان چاقو سازی و چاقو فروشی 22
دکان چای، شکر، گر و صابون فروشی 270
دکان چوب ؛ چهار تراش و تخته وفارمیکا فروشی 448
دکان حلافی 281
دکان حلبی سازی 888
دکان حلیم پزی 7
دکان حکاکی 35
دکان خوراکه فروشی 14433
دکان خورده فروشی 1355
دکان خیاطی 4803
دکان خیاطی وتکه فروشی 987
دکان خیمه و ترپال فروشی 44
دکان دستگاه ماشین پخته (ندافی) 77
دکان رفو گیری قالین و گلیم 17
دکان رنگ ریز 9
دکان رنگ فروشی 581
دکان رنگمالی 428
دکان ریخته گری و گلیت سازی 50
دکان زرگر و ترمیم زیورات 306
دکان ساعت سازی 9
دکان ساعت فروشی 96
دکان سامان آلات بازی اطفال 138
دکان سامان برق فروشی 965
دکان سگرت فروشی 8
دکان سلاخی 24
دکان سلمانی 2263
دکان سماوار 150
دکان سنگ تراش 19
دکان سیت دوزی موتر 113
دکان شیرینی فروشی 188
دکان شیشه فروشی تعمیرات 392
دکان ظروف کرایی 703
دکان عکاسی و فلمبرداری 640
دکان عینک فروشی و عینک سازی 112
دکان غذا آماده (ماهی و جلیبی فروشی، برگر، منتو، سمبوسه، چپلی کباب) 1601
دکان فر وش شیشه موتر 65
دکان فرش و قالین فروشی 739
دکان فروش آهن باب کهنه 1029
دکان فروش ارزن، گال و دانه مرغ و تخمیانه 40
دکان فروش استخوان و نان قاق 16
دکان فروش انواع پرزه جات موتر 2589
دکان فروش انواع مواد کیمیاوی 22
دکان فروش باطری روغنیات (قبیل تیل، موبلایل، گریس، سیاآیل و غیره) 1889
دکان فروش بایسکل، ماشین خیاطی، گیس، اشتوپ ؛ ترازو 182
دکان فروش پرنده گان 211
دکان فروش چرم و مواد خام بوت 31
دکان فروش حبوبات 291
دکان فروش دول و ریسمان رابری وتاری 71
دکان فروش رنگ وتارقالین وگلم 54
دکان فروش روغن نباتی 35
دکان فروش سبزیجات 959
دکان فروش قرطاسیه باب 672
دکان فروش گوشت مرغ ، ماهی و انواع کنسرو 412
دکان فروش ماشین آلات زراعتی 33
دکان فروش موتر سایکل، ریکشاه و پرزه جات آن 178
دکان فروش میوه تازه 643
دکان فروش وسایل و سامان آلات گاز 207
دکان فروش وسایل واافسارمواشی 13
دکان فروش کله و پاچه 5
دکان فروش کمپیوتر، پرزه جات آن و وسایل دفتری 297
دکان فلز کاری و ولدینگ کاری 2273
دکان قصابی 1486
دکان قفل و کلید سازی 88
دکان قنادی و کلچه پزی و بیسکیت سازی 327
دکان گادی سازی 5
دکان گاز فروشی 599
دکان لبنیات فروشی 666
دکان لحاف، دوشک و کمپل فروشی 276
دکان لوحه نویسی و خطاطی 75
دکان لیلامی فروشی 2346
دکان لیلامی فروشی و اجناس مستعمل اعم از البسه ، فرش باب ، پرزه جات موتر و وسایل الکترونیک 242
دکان ماشین آلات برقی 747
دکان مراکز تیلفون (PCO) 26
دکان مربا و ترشی فروشی 19
دکان مسگری 54
دکان موبایل فروشی و پرزه جات آن 2426
دکان موبل سازی 61
دکان موچی و پینه دوزی 40
دکان میوه خشک فروشی 546
دکان نجاری 1855
دکان نصوار فروشی 39
دکان نقاش و مجسمه ساز 27
دکان نل دوانی 390
دکان نمد و سطرنجی بافی 2
دکان نمک فروشی 13
دکان نهال و گل فروشی 13
دکان های طلا و جواهرات، سنگ های قیمتی و اشیای انتیک 790
دکان های فروش سیخ گول و آهن آلات 379
دکان های فروش صنایع دستی 771
دکان های فروش کلکین، دروازه، پنجره های المونیمی،PVC 273
دکان های لباس فروشی 6272
دکان وسایل آرایش، سیمساری، عطریات و بنجاره فروشی 2478
دکان وسایل و تجهیزات شکار 50
دکان وسایل و ظروف پلاستیکی 616
دکان کاغذ پران فروشی 62
دکان کاه، رشقه و شبدر فروشی 18
دکان کتاب فروشی 326
دکان کلا دوزی و کلا فروشی 10
دکان کلالی و تنور سازی 29
دکان کله پزی 21
دکان کنجاره فروشی 8
دیکوریشن خانه 86
دیکوریشن عراده جات 301
رستورانت هائیکه بدون مهمان خانه هستند 875
رستورانت هائیکه دارای مهمان خانه هستند 105
رهنمایی معاملات 1900
روزنامه ها، جراید و مجلات 5
روی پاک و جان پاک فروشی 61
سایر محلات صرف غذا که در کته گوری های بالا شامل نیستند 206
ستدیوهای ثبت اواز وفلم 32
سرایدار 114
شبکه های رادیوئی 3
شبکه های کیبلی 16
شرکت ارایه خدمات امنیتی 5
شرکت عرضه خدمات صفائی (پاک کاری) 13
شرکت مشوره های علمی و تخنیکی 409
شرکت های آب رسانی خصوصی 26
شرکت های ارایه خدمات تخنیکی 33
شرکت های تبلیغات و اعلانات 66
شرکت های تجارتی صادراتی و وارداتی 538
شرکت های ترانسپورت هوائی 88
شرکت های ترانسپورتی زمینی 24
شرکت های توریستی و سیاحتی 162
شرکت های ساختمانی 35
شرکت های فلمسازی 43
شرکت های لوژیستیکی 73
شرکت های مخابراتی 38
شرکت های نصب و مونتاژ 6
شفاخانه های خصوصی 136
صرافی 102
فابریکات بیشتر از (100 تا 500) کارکنان داشته باشند 3
فابریکات بیشتر از (50 تا 100) کارکنان داشته باشد 9
فابریکات کارکنان آن کمتر از (50) باشند 189
فابریکات بیشتر از (500) کارکنان را استخدام کرده باشند 34
فارم زنبور داری 4
فروشگاه انواع مبل و فرنیچر 392
فروشگاه دیکوریشن آشپزخانه 39
فروشگاه سامان آلات تشناب 601
فروشگاه سنگ مرمر 232
فروشگاه ظروف (چینی باب، نکل باب و امثال آن) 867
فروشگاه مواد ساختمانی (سمنت خشت، چونه، گچ) 978
فروشگاه مواد ساختمانی سرک سازی 59
فروشگاه های بزرگ (سوپر مارکیت ها) 612
فروشگاه های بزرگ چند منزله 85
فروشگاه وسایل سپورتی 189
فروشگاه وسایل و تجهیزات طبی 17
فوتوکاپی و خدمات کمپیوتری 625
قالین شویی 47
قرضه دهنده گان 11
گروه های هنری 127
گل فروشی و گل سازی 444
گیست هاوس ها 14
لابراتوار های طبی عصری 94
لابراتوارهای طبی عادی 304
ماشین اره کشی چوب 64
ماشین روغن کشی (جواز خانه) 3
ماشین های چاپ سرمیزی (چاپ اوراق تبلیغاتی) 97
مال گدام های تمام مواد و اموال تجارتی 10356
محل فروش چک و بلوک سمنتی 80
محل کانتینر فروشی 16
مراکز (کرایه دهی موتر و بس) 33
مراکز ذخیره تیل 13
مراکز ذخیره گاز 5
معاینه خانه داکتر 2116
موتر شوئی عادی 188
موتر شویی عصری 67
موتر فروشی 312
موسسات تحصیلات عالی و پوهنتون های خصوصی 80
موسسات تعلیمات نیمه عالی خصوصی 99
مکاتب خصوصی 367
نمایندگی خشکه شوی 46
نماینده گی بانک ها 255
نماینده گی تکت فروشی مسافرت هوائی 278
نماینده گی های تکت فروشی مسافرت زمینی 177
نماینده گی های شرکت های مخابراتی 163
نماینده گی های شرکت های وارداتی تمام انواع اجناس 186
هوتل سه ستاره و بالاتر از آن 11
هوتل های لوکس 45
ورکشاپ ترمیم موتور سایکل، ریکشاه و جنراتور 505
ورکشاپ ترمیم وسایل برقی 1022
ورکشاپ ها از (10 تا 20) کارمند را استخدام نموده باشند 29
ورکشاپ ها از (20 تا 50) کارمند را استخدام نموده باشند 16
ورکشاپ ها از (3 تا 10) کارمند را استخدام نموده باشند 787
ورکشاپ ها از (50 تا 100) کارکنان را استخدام نموده باشند 8
ورکشاپ ها بیشتر از (100) کارکنان را استخدام نموده باشند 5
ورکشاپ ها کمتر از (3) کارمند را استخدام نموده باشند 5809
ویدیو گیم و بلیارد و انترنت کلپ ها 476
کاشی و سرامیک فروشی 254
کاغذ دیواری فروشی 52
کست و CD فروشی 299
کشتارگاه مرغ 23
کشتارگاه مواشی 7
کلپ ها و باشگاه های سپورتی 496
کلوپ های عروسی / سالون های برگذاری محافل 104
کودکستان های خصوصی 32
کورس های آموزشی 701
مجموع126,534