راپور اصناف به اساس صنف

جستجو
گروپ:
صنف تشبث:
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس صنف
صنفتعداد اصناف
آسیاب برقی و دیزلی 48
آیسکریم فروشی ها و آب میوه فروشی ها 387
ادویه فروشی 2173
انواع فارم ها 20
بانک ها ی خصوصی 20
پاپوش فروشی 36
پارک فروش وکرایه وسایط ساختمانی 1
پارک تفریحی تحنیکی بازی ها 4
پارک تفریحی خصوصی 3
پارکینگ وسایط 289
پمپ استیشن 114
پولی کلینیک های خصوصی 599
تلویزیون های شخصی 3
چاپ و انتشار (مطبعه) 251
چاه کن (برمه ئی و کوبه ئی) 60
چوب دستک فروشی 149
چوب سوخت، بوره اره و ذغال فروشی در ساحه بازو یا دکان 739
حمام و سقابه 418
حوض ها و حمام سونا 19
خبازی ها 2189
خدمات محاسبوی و بیلانس سازی 5
خدمات معاون داکتر 15
دستگاه تولید انرژی برق و گاز 1
دستگاه تولید ی کوچک نان 2
دستگاه جالی بافی 32
دستگاه خشکه شویی 52
دفاتر ارایه خدمات حقوقی و دارالوکاله 176
دفاتر دارالرتجمه و دارالمشوره 33
دفاتر عرضه خدمات مهندسی و انجینیری 20
دکان آرایشگاه 1045
دکان ابزار دستی وتخنیکی 64
دکان ادویه یونانی/ عطاری 533
دکان انواع پاپوش فروشی 1880
دکان انواع وسایل آشپزخانه 116
دکان بته و تانته جواری فروشی 1
دکان بدگری (داش نخود و جلغوزه) 8
دکان برقی و ویرنگ کار 322
دکان بزازی 3717
دکان بطری چارچی 57
دکان بقالی 191
دکان بمبه اب فروشی 57
دکان بوت سازی 65
دکان بوجی و کارتن فروشی 111
دکان بوریا، نی و جاروب فروشی 50
دکان بکس، بیک و دستکول فروشی 203
دکان پخته فروشی 139
دکان پنچر مینی و بایسکل سازی 1001
دکان پوست فروشی 27
دکان پوستین دوزی 11
دکان پیاز و کچالو فروشی 348
دکان تار و دکمه فروشی 279
دکان تایر فروشی 444
دکان چادری فروشی 22
دکان چاقو سازی و چاقو فروشی 18
دکان چای، شکر، گر و صابون فروشی 254
دکان چوب ؛ چهار تراش و تخته وفارمیکا فروشی 460
دکان حلافی 381
دکان حلبی سازی 930
دکان حلیم پزی 9
دکان حکاکی 35
دکان خوراکه فروشی 13675
دکان خورده فروشی 1198
دکان خیاطی 4746
دکان خیاطی وتکه فروشی 918
دکان خیمه و ترپال فروشی 35
دکان دستگاه ماشین پخته (ندافی) 88
دکان رفو گیری قالین و گلیم 15
دکان رنگ ریز 5
دکان رنگ فروشی 525
دکان رنگمالی 428
دکان ریخته گری و گلیت سازی 47
دکان زرگر و ترمیم زیورات 267
دکان ساعت سازی 10
دکان ساعت فروشی 110
دکان سامان آلات بازی اطفال 133
دکان سامان برق فروشی 988
دکان سگرت فروشی 5
دکان سلاخی 23
دکان سلمانی 2187
دکان سماوار 158
دکان سنگ تراش 17
دکان سیت دوزی موتر 106
دکان شیرینی فروشی 133
دکان شیشه فروشی تعمیرات 380
دکان ظروف کرایی 694
دکان عکاسی و فلمبرداری 519
دکان عینک فروشی و عینک سازی 109
دکان غذا آماده (ماهی و جلیبی فروشی، برگر، منتو، سمبوسه، چپلی کباب) 1516
دکان فر وش شیشه موتر 54
دکان فرش و قالین فروشی 702
دکان فروش آهن باب کهنه 999
دکان فروش ارزن، گال و دانه مرغ و تخمیانه 41
دکان فروش استخوان و نان قاق 21
دکان فروش انواع پرزه جات موتر 2663
دکان فروش انواع مواد کیمیاوی 20
دکان فروش باطری روغنیات (قبیل تیل، موبلایل، گریس، سیاآیل و غیره) 1859
دکان فروش بایسکل، ماشین خیاطی، گیس، اشتوپ ؛ ترازو 201
دکان فروش پرنده گان 220
دکان فروش چرم و مواد خام بوت 18
دکان فروش حبوبات 211
دکان فروش دول و ریسمان رابری وتاری 89
دکان فروش رنگ وتارقالین وگلم 37
دکان فروش روغن نباتی 31
دکان فروش سبزیجات 1020
دکان فروش قرطاسیه باب 624
دکان فروش گوشت مرغ ، ماهی و انواع کنسرو 419
دکان فروش ماشین آلات زراعتی 34
دکان فروش موتر سایکل، ریکشاه و پرزه جات آن 160
دکان فروش میوه تازه 942
دکان فروش وسایل و سامان آلات گاز 172
دکان فروش وسایل واافسارمواشی 4
دکان فروش کله و پاچه 7
دکان فروش کمپیوتر، پرزه جات آن و وسایل دفتری 261
دکان فلز کاری و ولدینگ کاری 2237
دکان قصابی 1452
دکان قفل و کلید سازی 91
دکان قنادی و کلچه پزی و بیسکیت سازی 307
دکان گادی سازی 6
دکان گاز فروشی 588
دکان لبنیات فروشی 568
دکان لحاف، دوشک و کمپل فروشی 285
دکان لوحه نویسی و خطاطی 70
دکان لیلامی فروشی 2255
دکان ماشین آلات برقی 607
دکان مراکز تیلفون (PCO) 22
دکان مربا و ترشی فروشی 16
دکان مسگری 66
دکان موبایل فروشی و پرزه جات آن 2380
دکان موبل سازی 62
دکان موچی و پینه دوزی 47
دکان میوه خشک فروشی 463
دکان نجاری 1851
دکان نصوار فروشی 40
دکان نقاش و مجسمه ساز 26
دکان نل دوانی 421
دکان نمد و سطرنجی بافی 6
دکان نمک فروشی 12
دکان نهال و گل فروشی 14
دکان های طلا و جواهرات، سنگ های قیمتی و اشیای انتیک 687
دکان های فروش سیخ گول و آهن آلات 285
دکان های فروش صنایع دستی 405
دکان های فروش کلکین، دروازه، پنجره های المونیمی،PVC 237
دکان های لباس فروشی 5898
دکان وسایل آرایش، سیمساری، عطریات و بنجاره فروشی 2307
دکان وسایل و تجهیزات شکار 45
دکان وسایل و ظروف پلاستیکی 481
دکان کاغذ پران فروشی 65
دکان کاه، رشقه و شبدر فروشی 18
دکان کتاب فروشی 287
دکان کلا دوزی و کلا فروشی 7
دکان کلالی و تنور سازی 29
دکان کله پزی 13
دکان کنجاره فروشی 11
دیکوریشن خانه 97
دیکوریشن عراده جات 240
رستورانت هائیکه بدون مهمان خانه هستند 889
رستورانت هائیکه دارای مهمان خانه هستند 96
رهنمایی معاملات 1885
روزنامه ها، جراید و مجلات 5
روی پاک و جان پاک فروشی 48
سایر محلات صرف غذا که در کته گوری های بالا شامل نیستند 165
ستدیوهای ثبت اواز وفلم 30
سرایدار 113
شبکه های رادیوئی 2
شبکه های کیبلی 18
شرکت ارایه خدمات امنیتی 7
شرکت عرضه خدمات صفائی (پاک کاری) 10
شرکت مشوره های علمی و تخنیکی 666
شرکت های آب رسانی خصوصی 9
شرکت های ارایه خدمات تخنیکی 40
شرکت های تبلیغات و اعلانات 77
شرکت های تجارتی صادراتی و وارداتی 84
شرکت های ترانسپورت هوائی 95
شرکت های ترانسپورتی زمینی 16
شرکت های توریستی و سیاحتی 22
شرکت های ساختمانی 27
شرکت های فلمسازی 60
شرکت های لوژیستیکی 97
شرکت های مخابراتی 39
شرکت های نصب و مونتاژ 4
شفاخانه های خصوصی 144
صرافی 50
فابریکات بیشتر از (50 تا 100) کارکنان داشته باشد 7
فابریکات کارکنان آن کمتر از (50) باشند 161
فابریکات بیشتر از (500) کارکنان را استخدام کرده باشند 40
فارم زنبور داری 3
فروشگاه انواع مبل و فرنیچر 333
فروشگاه دیکوریشن آشپزخانه 53
فروشگاه سامان آلات تشناب 496
فروشگاه سنگ مرمر 227
فروشگاه ظروف (چینی باب، نکل باب و امثال آن) 762
فروشگاه مواد ساختمانی (سمنت خشت، چونه، گچ) 1006
فروشگاه مواد ساختمانی سرک سازی 75
فروشگاه های بزرگ (سوپر مارکیت ها) 483
فروشگاه های بزرگ چند منزله 48
فروشگاه وسایل سپورتی 186
فروشگاه وسایل و تجهیزات طبی 14
فوتوکاپی و خدمات کمپیوتری 661
قالین شویی 44
قرضه دهنده گان 15
گروه های هنری 160
گل فروشی و گل سازی 429
گیست هاوس ها 6
لابراتوار های طبی عصری 96
لابراتوارهای طبی عادی 322
ماشین اره کشی چوب 63
ماشین روغن کشی (جواز خانه) 3
ماشین های چاپ سرمیزی (چاپ اوراق تبلیغاتی) 24
مال گدام های تمام مواد و اموال تجارتی 10859
محل فروش چک و بلوک سمنتی 77
محل کانتینر فروشی 15
مراکز (کرایه دهی موتر و بس) 35
مراکز ذخیره تیل 15
مراکز ذخیره گاز 4
معاینه خانه داکتر 2243
موتر شوئی عادی 186
موتر شویی عصری 67
موتر فروشی 312
موسسات تحصیلات عالی و پوهنتون های خصوصی 83
موسسات تعلیمات نیمه عالی خصوصی 99
مکاتب خصوصی 372
نمایندگی خشکه شوی 35
نماینده گی بانک ها 351
نماینده گی تکت فروشی مسافرت هوائی 336
نماینده گی های تکت فروشی مسافرت زمینی 183
نماینده گی های شرکت های مخابراتی 177
نماینده گی های شرکت های وارداتی تمام انواع اجناس 191
هوتل سه ستاره و بالاتر از آن 6
هوتل های لوکس 15
ورکشاپ ترمیم موتور سایکل، ریکشاه و جنراتور 473
ورکشاپ ترمیم وسایل برقی 796
ورکشاپ ها از (10 تا 20) کارمند را استخدام نموده باشند 20
ورکشاپ ها از (20 تا 50) کارمند را استخدام نموده باشند 6
ورکشاپ ها از (3 تا 10) کارمند را استخدام نموده باشند 884
ورکشاپ ها بیشتر از (100) کارکنان را استخدام نموده باشند 3
ورکشاپ ها کمتر از (3) کارمند را استخدام نموده باشند 5660
ویدیو گیم و بلیارد و انترنت کلپ ها 459
کاشی و سرامیک فروشی 228
کاغذ دیواری فروشی 39
کست و CD فروشی 262
کشتارگاه مرغ 25
کشتارگاه مواشی 6
کلپ ها و باشگاه های سپورتی 509
کلوپ های عروسی / سالون های برگذاری محافل 86
کودکستان های خصوصی 34
کورس های آموزشی 738
مجموع121,788